filsuresi.com https://www.filsuresi.com Fil Suresi, Fil Suresi Meali ve Tefsiri tr-TR hourly 1 Copyright 2020, filsuresi.com Sat, 13 Jul 2013 00:00:00 +0000 Mon, 06 Apr 2020 00:00:00 +0000 60 Fil Suresi Arapça https://www.filsuresi.com/fil-suresi-arapca.html Mon, 03 Dec 2018 18:20:48 +0000 Fil Suresi Arapça, Fil Suresi ismini ilk ayetinde yer alan fil kelimesinden almış olup mekke’de indirilmiştir. Fil suresi 5 ayetten oluşmuştur. Rivayetlere göre her kim Fil suresini 3,5 veya 7 kez okursa düşmanlarına g Fil Suresi Arapça, Fil Suresi ismini ilk ayetinde yer alan fil kelimesinden almış olup mekke’de indirilmiştir. Fil suresi 5 ayetten oluşmuştur. Rivayetlere göre her kim Fil suresini 3,5 veya 7 kez okursa düşmanlarına galip gelir. Fil suresi akşam namazı ve yatsı namazı arasındaki vakitte 250 kere okuyan kişi tüm hasımlarını defi ref eyler. Savaş sırasında Fil suresi okunduğu takdirde savaş zafer ve galibiyet ile sonuçlanır. Her kim ki fil suresini düşmanının yüzüne karşı okursa düşmanını perişan eder. 

Zalim bir kimsenin yanına giderken Fil Suresi okursa o kimsenin kötülük veya düşmanlığından emin olarak korunur. Her gün devamlı olarak sabah namazının farzında veya sünnetinde Fatiha ile beraber her iki rekâtında Fil suresini okuyan kişi düşmanlarının yapacağı bütün kötülüklerinden korunur. Ayrıca herhangi bir kiremit parçasının üstüne Fil suresini düşmanından intikam almak isteyen kimse yazarak o hanenin bahçesine gömerse o hane sahipleri büyük huzursuzluklar ve sıkıntı yaşar. 

Fil Suresi Arapça

Bismillahirrahmânirrahîm.

 • Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl
 • Elem yec'al keydehüm fî tadlîl
 • Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl
 • Termîhim bihicâratin min siccîl
 • Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

Fil Suresi Türkçe Meali  

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
Sen Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi Rabbin onların kurmuş olduğu bütün tuzakları boşa çıkarmadı mı Onların üzerlerine sürü sürü ebabil kuşlarını musallat etmedi mi O kuşlar onlara çamurdan pişirilmiş olan sert taşlar attılar. Ve sonunda onların üzerine yenilmiş birer ekin yaprağı gibi kaldılar. 

Bu surede Mekke döneminde Hz Muhammed (sav)in doğumundan 50 gün kadar önce  Kâbe’yi yıkmak üzere Mekke’ye doğru yola çıkan yemen kralı Ebrehe'nin büyük bir fil ordusuyla Mekke'ye doğru yaklaşmasını ve kabe’yi yıkmak isteyen kişilere karşı uygulanan ilahi gücü anlatılmaktadır. Yemen Kralı olan Ebrehe fil ordusunu hazırlayarak Kâbe’yi yıkmak ister. Ancak yüce Rabbimiz surede de anlatıldığı gibi tüm bu filleri yerle bir etmiştir. Bu sayede Kâbe yıkılmaktan kurtulur. Surenin son ayetinde ise savaşın Müslümanların adına mutlu bir zaferle neticelendiğini bildirmektedir. Fil Suresi savaş yönü ve sebebi ile diğer surelerden ayrılmaktadır.  Yüce Allah’ın( cc) uçsuz, bucaksız gücünü göstermektedir. Bu sure hiçbir sebep ile Kâbe’ye zarar verilemeyeceği ve bu tarz bir girişim olması halinde ise Allah onları yerle bir edeceğini göstermişti.

]]>
Fil Suresi Olayı https://www.filsuresi.com/fil-suresi-olayi.html Tue, 04 Dec 2018 15:02:58 +0000 Fil suresi olayı, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Fil suresi olayı Peygamber Efendimizin doğumundan 2 ay kadar önce Mekke olaylarında gerçekleşen bir hadisedir. Fil suresi olayı Habeş kralı Necaşi'nin Kabeyi, yıkmak için Ebre Fil suresi olayı, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Fil suresi olayı Peygamber Efendimizin doğumundan 2 ay kadar önce Mekke olaylarında gerçekleşen bir hadisedir. Fil suresi olayı Habeş kralı Necaşi'nin Kabeyi, yıkmak için Ebrehe adındaki valisini göndermesi ile başlamaktadır. Ebrehe, Kabe'nin insanlar tarafından akın akın ziyaret edilmesini engellemek için Bizans Kralı'nında yardımıyla San'ada büyük bir kilise yaptırmıştır ve bu Kiliseye Kuleys adını vermiştir. Ebrehe, Habeş kralı Necaşi'ye bir mektup yazarak bu kilisenin Araplar için ziyaret yeri olacağını kimseyi Kabeyi ziyarete göndermeyeceğini bildirmiştir. Araplar ise eskiden beri Kabe'yi ziyaret ettiklerinden dolayı Ebrehe'nin yaptırdığı kiliseye itibar etmediler ve hakaret gözü ile baktılar. Hatta kiliseye karşı olan bir Arap kiliseyi pisletti. Bu hadiseye kızan Ebrehe ise Kabe'yi yıkmaya karar vermiştir. Bu maksatla büyük bir ordu hazırlayıp Mekke'nin üzerine yürümüştür. Böylelikle fil suresi olayı başlamıştır. Ebrehe'nin topladığı ordu Mekke'ye yaklaşınca Kureyiş'in mallarını yağmalamaya başladı. Ebrehe'nin topladığı ordu Abdulmuttalip'e ait 200 deveye el koymuştur. Abdulmuttalip Ebrehe'nin yanına giderek develerini geri istemiştir. Ebrehe ise: "Ben sizin mukaddes Kabe'nizi yıkmaya, zarar vermeye geldim. Sen Kabe'yi korumak istemiyorsun da develerini mi istiyorsun dedi. Peygamber efendimizin dedesi Abdulmuttalip ise ben sadece develerin sahibiyim Kabe'nin elbette sahibi vardır. Onu elbette sahibi korur dedi. Ebrehe:" Bana karşı Kabeyi koruyacak kimse yoktur dedi!" ve Abdulmuttalibin develerini vererek gönderdi. Sonra Kabe'ye doğru ordusunun hareket etmesi için emir verdi. Ebrehe'nin ordusunda önde yürütülen ve böylece zafere kavuşacaklarına inanılan Mahmut adında büyük bir fil vardı. Ebrehe Kabe'ye yönelince Mahmut adındaki fil yere çökerek yürümez oldu. Halbuki yemene çevrildiğinde fil koşarak gidiyordu. Böylece Mekke'ye yaklaşıp hücuma gücü yetmeyen Ebrehe'nin ordusu üzerine, Allah-ü teala, ebabil, yani dağ kırlangıcı denilen kuşlardan oluşan bir sürü gönderdi. Bu kuşların her birinin ağzında birer taş ayaklarında ise iki taş olarak nohut büyüklüğünde taşları Ebrehe'nin ordusu üzerine bıraktılar. Her ebabil kuşu üç tane taş taşıyordu. Taşlar askerlerin başlarından itibaren vücutlarını dikine deliyordu. Taşa hedef olan askerler derhal ölüyordu. Bu hadisenin vuku bulması ile Fil suresi olayı gerçekleşmiştir. Fil suresi olayı sonunda Ayet-i kelimede bildirildiği gibi, (Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.)  Bu durumu gören Ebrehe telaşlanarak kaçmak istedi fakat kaçamadı. Ona'da taşlar isabet etti. Kaçtıkça etleri parça parça dökülerek öldü. 

Bu vak'a yani Fil suresi olayı Kur'an-ı Kerim'de fil suresinde şöyle bildirilmiştir ve Fil suresi olayı şöyle anlatılmıştır:

1-  (Ey Resulüm! Kabe'ye zarar vermek isteyen) fil sahiplerine (fillerle güçlendirilmiş Ebrehe ordusuna), Rabbinin nasıl muamele ettiğini görmedin mi
2 - Onların (Kabe-i muazzamaya zarar vermek şeklindeki) hilelerini, boşa çıkarmadı mı
3 -Üzerlerine, sürüler halinde kuşlar gönderdi.
4 -O kuşların her biri Ebrehe ordusu üzerine üzerine, çamurdan yapılmış ve ateşte pişirilmiş taş atarlardı.
5 -Nihayet Allah-ü Teala onları, yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.

Fil vakasının vuku bulduğu seneye Araplar Fil Senesi demişlerdir. Fil olayının üzerinden elli üç gün geçtikten sonra, Peygamber efendimiz Muhammed Aleysisselam Mekke'de doğmuştur.
]]>
Fil Suresi Türkçe https://www.filsuresi.com/fil-suresi-turkce.html Wed, 05 Dec 2018 00:59:10 +0000 Fil süresi Türkçe; Bu süre adını ilk ayette geçen ''fil'' kelimesinden almaktadır. Müslümanlığın kalesi olarak bilinen Kabe' yi yıkmak için gelen ve fillerden oluşan bir ordu kuran Yemen' lerin halkı edilişini anlattığı i Fil süresi Türkçe; Bu süre adını ilk ayette geçen ''fil'' kelimesinden almaktadır. Müslümanlığın kalesi olarak bilinen Kabe' yi yıkmak için gelen ve fillerden oluşan bir ordu kuran Yemen' lerin halkı edilişini anlattığı için bu ismi almıştır. Fil suresi beş ayetten meydana gelmiş olup Mekke şehrinde indirilmiştir. Mushaf' daki sıralaması yüz beş iken iniş sırasında on dokuzuncu süre olarak karşımıza çıkar. Bu sürede yemen ordusunun yani fil ordusunun kıssası anlatılmaktadır. Yapılan bu savaş da fil ordusunun yenilişi de sure içerisinde anlatılmaktadır. Fil süresinde geçen fil vakıası peygamber efendimizin doğduğu yılda meydana gelmiştir. Kabe' yi yerle bir etmek için bu orduyu hazırlayan Yemenler, Mekke üzerine saldırmış ancak amaçları olan Kabe' yi yerle bir etmek düşüncesini gerçekleştirememişlerdir. Mekke ordusu ve halkı aslında Yemen ordusu olan fil ordusu ile baş edebilecek kadar güce sahip değilken Allah yardımlarına gitmiş ve sürüler halinde bütün kuşları fil ordusunun üstüne salmıştır. Bu kuşlar kızgın taşları fil ordusunun üzerine atarak bütün yemen ordusunu helak etmeyi başarmıştır. Fil süresinde bu ordunun helak edilişinin anlatımı, yenmiş ekin tarlası olarak nitelendirilmiştir.

Fil süresi Türkçe; Bu sürede aslında Yaradanın yani Allah'ın kibir ve azgın bir topluma verdiği ceza anlatılmaktadır. Allah Kabe' yi yıkmak isteyen bu orduyu helak ederek evlerini başlarına geçirmiş ve yapacakları tuzaklara onların düşmesini sağlayarak yok etmiştir. Fil süresi Türkçe de geçen fil vakıası 570 yılında meydana gelmiş ve peygamber efendimizin doğduğu yıla denk gelmiştir.

Fil Suresi TürkçeFil süresi Türkçe okunuşu;

Bismillahirrahmanirrahim

Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashabilfil. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Ve ersele asleyhim tayran ebabil. Termihim bihicaratin min siccil. Feca'alehüm ke'asfin me'kul.

Fil süresi türkçe anlamı;

Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla;

Sen Rabbi' nin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi Onların kurmuş olduğu tüm tuzakları Rabbin boşa çıkarmadı mı Onların üzerilerine sürü sürü bir sürü kuşu musallat etmedi mi O kuşlar onlara balçıktan pişirilmiş olan sert taşlar attılar ve sonunda onlar yenilmiş birer ekin yaprağı gibi kaldı.

Fil süresi türkçe;

Bu surede Mekke' deki Kabeyi yıkmak isteyenlere karşı uygulanan ilahi güç anlatılmaktadır. Sure yapısı ve içeriği itibarı ile birçok kötülük ve savaştan uzak durmak ve Allah'ın yardımı ile kurtulmaktan bahseden bir süredir. O yüzdende bazı rivayetlere göre bu süre üç, beş veya yedi defa okunduğunda okuyan kişinin düşmanları helak olur. Aynı zamanda yatsı ile akşam namazı arasında iki yüz elli defa okunduğunda okuyan kişinin tüm hasımları helak olur. Savaş esnasında okunan fil suresi okuyana galibiyet ve zafer getirir. Zalim bir kişinin yanında iken özellikle altı defa okunması ise bu gibi insanların kötülüklerinden korunmaya yardımcı olur. 

Fil süresi Türkçe; bu süre Allah'ın sonsuz gücünü ve isterse neler olabileceğinin bir kanıtıdır. Sure bizlere Yaradanın ne kadar kudretli olduğunun göstergesidir. O yüzdende Müslümanlığa inanan herkes dua ve ayetlerin içerisinde olan her şeyin gerçek ve doğru olduğuna yürekten inanır inanır ki Yaradanın bir ve tek olduğunu hissedebilir.
]]>
Fil Suresi Anlamı https://www.filsuresi.com/fil-suresi-anlami.html Wed, 05 Dec 2018 02:04:29 +0000 Fil Suresi Anlamı, Fil süresi Mekke'de inmiştir. Beş ayetten oluşur, Kuran'ı Kerim' de 105' ci suredir. Bu sure Kabe'yi yıkmak isteyen Ebrehe' nin fillerle Kabe' ye saldırması sonucunda Fil suresi adı verilmiştir. Bu surenin indiri Fil Suresi Anlamı, Fil süresi Mekke'de inmiştir. Beş ayetten oluşur, Kuran'ı Kerim' de 105' ci suredir. Bu sure Kabe'yi yıkmak isteyen Ebrehe' nin fillerle Kabe' ye saldırması sonucunda Fil suresi adı verilmiştir. Bu surenin indiriliş sebebi bir olaya dayalıdır. Şimdi bu olay nasıl olmuş onu öğrenelim.

Bu olay olmadan önce Peygamber Efendimiz henüz Dünya' ya gelmemiştir. Doğumuna iki ay vardır. Yüce Allah Kabe' yi dokunulmaz kılmıştır ve Kabe' ye yapılacak harhangi bir saldırıda korkunç bir azap beklediğini bildirmiştir. Evet her devirde olduğu gibi o zamanlarda da kötülük ve Allah'a karşı gelenler vardı. Habeşiştan Kralı'nın Yemen valisi olan Ebrehe o yıllar da bir kilise yaptırmıştır. Ebrehe' nin bu kiliseyi yaptırma nedeni Kabe ziyaretine rağbet gösteren Arapların ziyaretini oraya çevirmektir. Bu duruma tepkisiz kalmayan Araplardan biri gece kiliseye girir ve oraya pisler. Koyu bir hıristiyan olan Ebrehe bu duruma çok sinirlenir ve gidip Kabe'yi yıkmaya karar verir.

Ebrehe topladığı onbinlerce asker ve büyük Mahmud adlı bir fil ve daha başka filler ile Kabe'yi yıkmaya gider. Mekke'ye doğru giderken onu durdurmak için bazı kuvvetler karşısına çıktı ve onları mağlup etti. Taif şehrine gelince askerlerin bir kısmını Mekke'ye gönderir. Onlarda Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalib'in iki yüzü aşkın devesini sürüp götürürler.

Bu olayın üstüne Abdülmuttalip gidip Ebrehe ile görüşür ve develerin geri verilmesini ister. Ebrehe derki: Benden develeri istiyorsun da, Kabe' yi hiç söz konusu etmiyorsun der. Halbuki ben Kabe'yi yıkmaya geldim der. Ben develerin sahibiyim, Kabenin' de onu koruyacak sahibi vardır. Bu görüşmeden sonra develer geri verilir.

Mekke halkı bu güçlü ordu ile savaşamayacağını anlar ve dağlara çekilirler. Ve Ebrehenin ordusu büyük fili öne sürerek Mekke' nin sınırına dayandılar. Amaçları Kabe' yi büyük halatlar ile bağlayıp fillere yıktırmaktı. Bu sırada Ebrehe'nin yol kılavuzlarından Habib büyük filin kulağını tutarak bişeyler söyledi ve dağa çıktı. (Ey Mahmud çök! Sakın ileri gitme, sağ salim geri dön) Büyük fil Mekke' ye giriş de direndi, fili zorlamaya başladılar fil yere yattı. Onu bir türlü Kabe' yi yıkmaya götüremediler ve diğer fillerde kaçıp gittiler.
Tam o sırada Ebabil kuşları ortaya çıktı. Her birinin ağzında ve ayaklarında nohut büyüklüğün de taşlar vardı. Bu taşlar ordunun üzerine mermi gibi boşaltılar. Kime denk gelse delip geçiyordu. Fil ordusunun çoğu öldü dağılarak yemene döndüler ve Ebrehe'de yolda öldü. Kabe'nin sahibi Kabe' yi korudu. Ve Kur'an da bu fil olayı Fil suresinde geçer. Şimdide onun anlamını öğrenelim.

Fil Suresi AnlamıFil suresi anlamı
 • Ey Muhammed Kabe'yi yıkmaya gelen fil sahiplerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı Onların üzerine sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. Sonunda onları yenilmiş ekin gibi yaptı.
]]>
Fil Suresi Kabe İmamı https://www.filsuresi.com/fil-suresi-kabe-imami.html Wed, 05 Dec 2018 19:05:30 +0000 Fil Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, fil suresini okuyan Kabe İmamı Fil Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, fil suresini okuyan Kabe İmamı
]]>
Fil Suresi Ahmet El Acemi https://www.filsuresi.com/fil-suresi-ahmet-el-acemi.html Thu, 06 Dec 2018 14:38:22 +0000 Fil Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, fil suresini okuyan Ahmet El Acemi Fil Suresini aşağıdaki video aracılığı ile dinleyebilirsiniz, fil suresini okuyan Ahmet El Acemi
]]>
Fil Suresi Kaç Ayettir https://www.filsuresi.com/fil-suresi-kac-ayettir.html Fri, 07 Dec 2018 08:53:48 +0000 5 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.  5 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir. 
Fil Suresi Kaç Ayettir]]>
Fil Suresi Fazileti https://www.filsuresi.com/fil-suresi-fazileti.html Fri, 07 Dec 2018 09:13:59 +0000 Fil Suresi Fazileti; Fil suresi Kur’an-ı Kerim’in 105’ inci suresidir ve Mekke’ de inmiştir. Fil suresi 5 ayet’ ten oluşmuştur, vakfesi Lam harfidir ismini birinci ayette yer alan fil kelimesinden almıştır. Fil Afrika ve Asya Fil Suresi Fazileti; Fil suresi Kur’an-ı Kerim’in 105’ inci suresidir ve Mekke’ de inmiştir. Fil suresi 5 ayet’ ten oluşmuştur, vakfesi Lam harfidir ismini birinci ayette yer alan fil kelimesinden almıştır. Fil Afrika ve Asya kıtasında yaşayan güçlü iri yapılı, hortumlu bir hayvandır. Fil suresi evvelki bir dönemde Cenabı ALLAH’ IN mümin kullarına yardımı ve kibirlenerek büyüklenenlere karşı verdiği gazabı anlatmaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a. v)şöyle buyurmuştur’ ki “Kim Fil suresini okursa, Allah’ u Teala o kimsenin hayatını düşmanlarından( ahlakının ve suretinin )değişmesinden korur.”

Fil Suresi Fazileti

Rivayet Edildiğine Göre:

 • Fil suresini düşmanlarına karşı 3, 5, 7 kez okuyan kişi, düşmanlarını yenerek mağlup eder.
 • Fil suresi akşam namazı ve yatsı namazı aralığında 250 defa okursa hasımlarını def eder.
 • Fil suresini akşam namazı ve yatsı namazı arasında 1000 defa okuyan kişinin, bütün dilekleri gerçekleşir ve her ne muradı varsa ona kavuşur.
 • Fil suresi savaş sırasında okunursa zafer ve galibiyete sebeptir.
 • Fil suresini bir kimse düşmanının yüzüne karşı okursa düşmanının perişan olmasına nedendir.
 • Fil suresi zalim bir insanın yanına giderken okunursa zalim kişinin düşmanlığından ve kötülüğünden emin olunarak korunur.
 • Fil suresi her gün sürekli olarak sabah namazının farzında veya sünnetinde Fatiha ile birlikte her iki rekatında okuyan kişi düşmanlarının şerrinden korunur ve emin olur.
 • Fil Suresi bir kiremit parçası üzerine yazılır ve intikam için o haneye gömülürse, o hane sahipleri huzursuz olur.
]]>
Fil Suresi Tefsiri https://www.filsuresi.com/fil-suresi-tefsiri.html Sat, 08 Dec 2018 03:49:37 +0000 Fil suresi Mekke’de nazil olmuş ve beş ayetten oluşmaktadır. Peygamber Efendi’mizin doğumundan elli gün önce meydana gelen Fil vakasından bahsettiği için bu ismi almıştır. Fil Suresinin Tefsiri Fil suresi Mekke’de nazil olmuş ve beş ayetten oluşmaktadır. Peygamber Efendi’mizin doğumundan elli gün önce meydana gelen Fil vakasından bahsettiği için bu ismi almıştır.

Fil Suresinin Tefsiri

1)      Ey Habibim! Görmedin mi, yani görmüş gibi bilmedin mi Yani elbette Rabbinin fil sahiplerine, Kabe’yi Muazzama’yı yıkmak isteyen o zalim kavme neler yaptığını Allah-u Teala’nın bildirmesi ile bildin.

2)      O kudreti sonsuz olan Alemlerin Rabbi, o fil sahiplerinin kurdukları tuzağa, onların Kabe hakkında aldıkları yıkma kararını bozgunluk içinde bırakmadın mı

3)      Evet, Allah-u Teala o fil sahiplerini cezalandırmak için onların üzerlerine bölük bölük kuşlar (Ebabil kuşları) gönderdi.

4)      O kuşlar onların üzerine ‘’siccilden’’(pişmiş tuğladan) yapılmış taşlar atıyorlardı. Herhangi birinin başına isabet eden taş parçası, o kimsenin ayağından çıkarak öldürüyor veya bir hastalığa uğratarak helakine sebep veriyordu.

5)      Allah-u Teala Kabe’ye düşmanlık gösteren o hain topluluğu yenilip çiğnenmiş ekinler gibi kıldı. Hepsi de kutsal değerlere düşmanlığın sonucunda darmadağın olarak Allah-u Teala’nın kahrına uğramış oldular.

Fil Suresi Tefsiri

Habeşliler, Yemen’i ele geçirince Ebrehe adındaki komutan buranın valisi olmuştu. O da diğer Habeşliler gibi Hıristiyan’dı. Arabistan’ı yakından tanıdı. İdaresindeki halkın Hac ve ziyaret için Mekke’ye gittiklerini ve Kâbe’ye hürmet ettiklerini müşahede etti. Kâbe’nin itibarını azaltmak ve itibar kazanarak halkı kendisine meylettirmek için ondan daha cazip ve görkemli bir kilise yapmaya karar verdi. Habeş kralının da yardımı ile kısa sürede San’a şehrine görkemli bir kilise yaptı. Kulleys adını verdiği bu kiliseyi altınlar ve gümüşler ile süsledi. Çevreye haber göndererek halkı Kâbe yerine Kulleys’i ziyaret etmeye çağırdıysa da bu çağrı kabul görmedi. Hatta bir gece Kulleys’e gizlice giren bir adam hakaret olsun diye kilisenin içine pisledi. Bu duruma son derece öfkelen Ebrehe, Kâbe’yi yakmaya ve taş üstünde taş bırakmamaya yemin etti.

Ebrehe atmış bin kişilik kalabalık bir ordu ile Mekke’ye doğru yola çıktı. Taif’e geldiği zaman adamlarının bir kaçını keşif için ileri gönderdi. Onlarda Mekkelilere ait hayvan sürülerini önlerine katıp getirdiler. Bu hayvanlar arasında Peygamber Efendi’mizin dedesi olan Abdülmüttalib’in de iki yüz devesi bulunuyordu.

Abdülmuttalib yanına birkaç kişi alarak doruca Ebrehe’ye gitti. Gelen kişinin boylu poslu, iri yapılı, heybetli bir olduğunu gören Ebrehe, ona büyük hürmet gösterdi. Ebrehe tercümanı aracılığı ile Abdülmuttalib’e sordu. ‘’Ne için geldin’’ Abdülmuttalib develeri için geldiğini bildirince Ebrehe:

‘’Ben de seni büyük bir zat sanmıştım. Senin dinine ve ceddine ait olan Kabe’yi yıkmaya gelmişken, sen develerden bahsediyorsun dedi’’ Abdülmuttalib :

‘’Ben develerin sahibiyim. Develeri isterim. Kâbe’nin sahibi var. Onu koruyacak olan odur cevabını verdi.’’ Ebrehe:

‘’Bana karşı onu koruyacak olan kimse yok’’ deyince Abdülmuttalib:

‘’Orası beni ilgilendirmez. İşte sen, işte o!’’dedi. Bu konuşmadan sonra Ebrehe develerin verilmesini emretti. Abdülmuttalib develerin alıp Mekke’ye geri döndü. Başına toplanan ahaliye ‘’Bu evin sahibi onu korur korkmayınız’’ diye teselli verdi ve halka dağlara çıkmasını emretti. Kendisi de Kâbe’ye gidip şöyle dua etti:

‘’Allah’ım! Kul malını, evini, ehlini korur. Sen de bu evini, kendi ehlini haçlı ordusuna karşı koru. Onların haçlı kuvvetleri Sen’in kuvvetine asla galip gelemeyecektir. Onlar cahilliklerinden Sen’in haremine karşı yürüdüler, Sen’in büyüklüğünü düşünemediler.’’ Abdülmuttalib bu şekilde Allah-u Teala’ya ağladı. Sonra dağa çekilip Hıristiyan Habeş ordusunun akıbetini beklemeye başladılar.

Ebrehe, 17 Muharrem Pazar günü sabahı ordusunu dü]]> Fil Suresi Nüzul Sebebi https://www.filsuresi.com/fil-suresi-nuzul-sebebi.html Sat, 08 Dec 2018 11:04:25 +0000 Kureyş müşriklerinden ileri gelenler peygamberimize (sav) pek çok defa çeşitli vaatlerle gelerek “İman Davası”ndan vazgeçirmeye çalıştılar. Sonunda yüce Allah Kâfirun Suresini inzal buyurarak “Ey Kâfirler!” diye hitap etti ve Kureyş müşriklerinden ileri gelenler peygamberimize (sav) pek çok defa çeşitli vaatlerle gelerek “İman Davası”ndan vazgeçirmeye çalıştılar. Sonunda yüce Allah Kâfirun Suresini inzal buyurarak “Ey Kâfirler!” diye hitap etti ve kendilerinin peygamberimizi (sav) davadan vazgeçirmeye çalışmalarının imkânsız olduğunu beyan etti.

Sonra “Fil olayını” hatırlatarak Kâbe’nin Rabbine iman ve itaat etmelerini emretti. Çünkü onların çoğu bu olayı görmüş ve görmeyenler de mütevatiren duymuşlardı. Çünkü olay kırk sene önce vuku bulmuştu. Kur’ân-ı Kerim bu surede Allah’ın kendilerini koruma nimetine karşı nankörlük etmemeleri gerektiğini hatırlatmaktadır.

Fil Suresi Nüzul Sebebi
Bazı müfessirlerin sinek cinsinden mikrop taşıyan canlılar olduğu ve hastalık taşıdığı şeklindeki tefsirleri tekellüflü tevildir ve ayetin zahirine zıttır. Araplar kuşların attığı taşları hatıra olarak topladığı ve sakladığı bir gerçektir. Nitekim bazı sahabeler “Ebu Talib’in kızı Ümmihânî’nin evinde bir çömlek içinde yaklaşık Ebabil kuşlarının attığı iki ölçek kadar taşı gördüklerini üzerlerinde kırmızıçizgilerin bulunduğunu söylemişlerdir.” (Lübabü’t-Te’vil, 4:410) Şayet hastalık olsaydı o zaman Kureyş müşrikleri yine itiraz ederlerdi.
]]>
Fil Suresi Meali https://www.filsuresi.com/fil-suresi-meali.html Sat, 08 Dec 2018 18:01:23 +0000 Fil Suresi Mekke'de nazil olmuş ve beş ayettir.Fil Suresinin MealiRahman ve Rahim ol Fil Suresi Mekke'de nazil olmuş ve beş ayettir.Fil Suresi Meali

Fil Suresinin Meali

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

1) Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi

2) Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı

3) Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi.

4) O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.

5) Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

]]>
Fil Suresi Oku https://www.filsuresi.com/fil-suresi-oku.html Sun, 09 Dec 2018 07:55:54 +0000 Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl. Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.
Fil Suresi Oku]]>
Fil Suresi https://www.filsuresi.com/fil-suresi.html Sun, 09 Dec 2018 20:44:02 +0000 Fil Suresi, Sure adını, birinci ayette geçen "fil" kelimesinden almıştır. 5. ayetten oluşan sure, Mekke'de inmiştir. Mushaftaki sıralamada, 105. iniş sırasına göre ise suredir.Surenin temel konuları, Ancak Fil Suresi Fil Suresi, Sure adını, birinci ayette geçen "fil" kelimesinden almıştır. 5. ayetten oluşan sure, Mekke'de inmiştir. Mushaftaki sıralamada, 105. iniş sırasına göre ise suredir.Surenin temel konuları, Ancak Fil Suresi hakkında bazı tezler ortaya atılmıştır. Yemenden Kabe tarafına doğru, bu kadar büyük hayvanlar ile sefer yapılmasının güç olduğu vurgulanmış. Ancak Kur'an'ı Kerim'de yer alan çeşitli sureler ile bu bilgi toplanmıştır. Müslüman olan bir kişi bu sureleri asla eleştirmemelidir. Surede, Fil ordusu kıssası anlatılmaktadır. Kabe'yi yıkmak isteyen Yemen valisi, Habeşistanlı komutan Ebrehe'nin fillerle Mekke'ye hücumunu ve sonuçta ordusuyla birlikte yok olup gitmesini konu almıştır. Fil Suresi, adını bildiğimiz hayvan ismi olan filden almıştır.

Fillerin Yere Çökmesi,Mekke döneminde Kabe'yi yıkmak isteyenlere karşı uygulanan ilahi gücü konu etmektedir. Yemen kralı Ebrehe'nin fil ordusunu, hazırlayarak Kabe'yi yıkmak istemiştir. Ancak yüce rabbimiz, surede de belirttiği gibi bu filleri yerle bir etmiştir. Surenin ilk ayetinde "Görmedin mi Rabb'in fil sahiplerine ne yaptı" cümlesi geçmektedir. Ve bu ayet sureyi özetler biçimdedir. Fil tuzaklarının boşa çıkarılmasını ve fillerin üstünden onlara taş atan kuşları konu edinmektedir. Kabe'yi yıkmak için gelen bu filleri Allah tarafından gönderilen kuşlar çamurdan sertleşmiş taşlar atmıştır. Bu sayede, fil orduları daha fazla ilerleyemeyerek yerle bir olmuştur. Kabe'de yıkılmaktan kurtulmuştur. Surenin son ayetinde "Ve onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı." cümlesi savaşın Müslümanlar adına, zaferle sonuçlandığını bildirmektedir. Fil Suresi, bu savaş yönüyle diğer surelerden ayrılmaktadır. Allah'ın sınırsız gücü, bu surede bir kez daha ortaya konmuştur. Her ne olursa olsun, Kabe'ye zarar verilemez. Böyle bir girişim olduğu taktirde ise Allah, filleri kuşların attıkları çamurdan sertleşmiş taşlar ile yerle bir etmesini bilmiştir. Daha önce de Allah, Firavun ve ordusunun planını aynı şekilde boşa çıkarmıştır.

Fil Suresi

Fil Suresinin Tarihi, Fil Suresi peygamberimizin doğduğu sene, cereyan etmiştir. Hz. Muhammed'in doğum yılı olan miladi 570 senesinde meydana gelmiştir. Doğruluğuna işaret eden en büyük harikulade hadiselerdendir.

Fil Suresinin Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı (Meali)

Bismillahirrahmanirrahim.

 • Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashabilfil
 • Elem yec'al keydehüm fi tadlil
 • Ve ersele aleyhim tayran ebabil
 • Termihim bihicaratin min siccil
 • Fece'alehüm ke'asfin me'kul
 •  Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle

 • Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
 • Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı
 • Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.
 • Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.
 • Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.
 • "Allah herkesin dualarını kabul eylesin" Amin.

  ]]>